Thông tin Dự án


Bãi đỗ xe hơi công viên Lê Văn Tám – Cọc thử, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
  Công ty Cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm. (IUS)
Nhà thầu thi công móng:   Công ty TNHH Bauer Việt Nam
Quy mô công việc:
  Thiết kế và thi công cọc thử đường kính 1200 mm
Thời gian thi công:   Tháng 08 năm 2010 đến tháng 09 năm 2010
Thiết bị thi công chính:   1 giàn khoan BG40