ag_logo_final

Bauer là một tập đoàn hàng đầu về thi công các hố móng phức hợp, nền móng và chống thấm thẳng đứng, cũng như phát triển và sản xuất các máy móc liên quan cho thị trường năng động này.

nav_button_yellow.gif chi tiết

bst_logo_final

BAUER Spezialtiefbau GmbH thi công các nền móng, hố móng, tường chắn và cải tạo nền trên khắp thế giới. 

nav_button_yellow.gif chi tiết